J. Europ. Cortinarius [Svenska]

Jacques Melot melot at ITN.IS
Sun Aug 17 21:09:27 CDT 1997


XVe JOURN=C9ES EUROP=C9ENNES DU CORTINAIRE

I =E5r =E4ger den XV:a Europeiska Cortinarius-kongressen rum i H=E4rn=F6s=
and
(=C5ngermanland, Sverige), 25-30 augusti.

Den europeiska kongressen =E4r till=E4gnad studium av sl=E4ktet Cortinari=
us
(Basidiomycetes), och syftet =E4r att fr=E4mja kontakten bland sl=E4ktets
specialister.  F=F6rutom f=F6rel=E4sningar och gruppdiskussioner (nomenkl=
atur,
taxonomi, o. s. v.), har man organiserat utflykter i ett vitt omr=E5de kr=
ing
H=E4rn=F6sand.

Huvudspr=E5ket blir franska, men svenska (=E4ven norska och danska), enge=
lska
och tyska kan ocks=E5 anv=E4ndas som f=F6redragsspr=E5k. Simultantolkning=
 till alla
ovann=E4mnda spr=E5ken =E4r planerad b=E5de vad g=E4ller organisation
och=7Ff=F6rel=E4sningar.

Deltagarna =E4r hittills 202 till antalet. Vi kan fortfarande ta emot n=E5=
gra
anm=E4lningar till.

Deltagaravgiften =E4r 900 SEK (500 SEK f=F6r den som endast t=E4nker delt=
a en
dag). I deltagaravgiften ing=E5r allt som anges i kongressprogrammet och
biprogrammen (=E4ven luncher och middagar).

Kongressadress:
Cortinarius-kongressen
H=E4ckv=E4gen 13
S=AD871 51 H=E4rn=F6sand
SU=C8DE
Fj=E4rrkopie : +46 (0)611 227 22
hansm at com.itv.se

Jacques Melot (Reykjav=EDk, Island),
Organisat=F6r (1997) och vicepresident i JEC.
More information about the Taxacom mailing list