[Taxacom] new nomina nuda (was Re: e-only taxonomic publicat

Stephen Thorpe s.thorpe at auckland.ac.nz
Thu Feb 11 14:03:56 CST 2010


Wow! Such sarcasm from someone normally so mild-mannered with temperate disposition! :)

________________________________________
From: taxacom-bounces at mailman.nhm.ku.edu [taxacom-bounces at mailman.nhm.ku.edu] On Behalf Of Wolfgang Wuster [w.wuster at bangor.ac.uk]
Sent: Friday, 12 February 2010 8:16 a.m.
To: taxacom at mailman.nhm.ku.edu
Subject: Re: [Taxacom] new nomina nuda (was Re: e-only taxonomic publicat

Maybe we should try to find a way of getting Hoser, Makhan and Wells to
publish their taxon descriptions in the pages of Science or one of the
PLoS journals. That would solve a few problems...


--
Dr. Wolfgang Wüster - Lecturer
School of Biological Sciences
Bangor University
Environment Centre Wales
Bangor LL57 2UW
Wales, UK--
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk


_______________________________________________

Taxacom Mailing List
Taxacom at mailman.nhm.ku.edu
http://mailman.nhm.ku.edu/mailman/listinfo/taxacom

The Taxacom archive going back to 1992 may be searched with either of these methods:

(1) http://taxacom.markmail.org

Or (2) a Google search specified as: site:mailman.nhm.ku.edu/pipermail/taxacom your search terms hereMore information about the Taxacom mailing list