[Taxacom] Enquiry from Calodema - The Website of Dr Trevor J Hawkeswood

Donat Agosti agosti at amnh.org
Sun Mar 6 04:47:21 CST 2011


If make such statements, please be specific and cite the source of this, and
who sold the Dr.

Donat


-----Original Message-----
From: taxacom-bounces at mailman.nhm.ku.edu
[mailto:taxacom-bounces at mailman.nhm.ku.edu] On Behalf Of Wolfgang Wuster
Sent: Sunday, March 06, 2011 1:23 PM
To: taxacom at mailman.nhm.ku.edu
Subject: Re: [Taxacom] Enquiry from Calodema - The Website of Dr Trevor J
Hawkeswood

On 06/03/2011 04:16, Stephen Thorpe wrote:
> ________________________________
> From: **Dr** TJHawkeswood<drtjhawkeswood at calodema.com>
> To: Stephen Thorpe<stephen_thorpe at yahoo.co.nz>
> Cc: Dewanand Makhan<dewanandmakhan at yahoo.co.uk>
> Sent: Sun, 6 March, 2011 5:08:18 PM
> Subject: Re: Enquiry from Calodema - The Website of **Dr** Trevor J
Hawkeswood
>
>
> **dr** trevor j hawkeswood

Good to see old Trevor getting plenty of value for money for the US$ 800 
he paid for the "Dr."....

-- 
Dr. Wolfgang Wüster - Lecturer
School of Biological Sciences
Bangor University
Environment Centre Wales
Bangor LL57 2UW
Wales, UK

Tel: +44 1248 382301
Fax: +44 1248 382569
E-mail: w.wuster at bangor.ac.uk
http://www.bangor.ac.uk/~bss166/


-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk


_______________________________________________

Taxacom Mailing List
Taxacom at mailman.nhm.ku.edu
http://mailman.nhm.ku.edu/mailman/listinfo/taxacom

The Taxacom archive going back to 1992 may be searched with either of these
methods:

(1) http://taxacom.markmail.org

Or (2) a Google search specified as:
site:mailman.nhm.ku.edu/pipermail/taxacom your search terms here
 

__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature
database 5929 (20110305) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com
 
 

__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature
database 5929 (20110305) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com
 

More information about the Taxacom mailing list