[Taxacom] Bleeker - old works

gianluca.polgar gianluca.polgar at gmail.com
Sat Apr 27 23:14:18 CDT 2013


Dear all,

I am looking for pdfs of three works by Bleeker:

Bleeker P. (1874) Esquisse d'un systeme naturel des Gobioides. Archives 
Nerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 9: 289-331.

Bleeker P. (1849) Bijdrage tot de kennis der Blennioiden en Gobioiden 
van den Soenda-Molukschen Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe 
soorten. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, 22(6): 1-40.

Bleeker P. (1855) Negende bijdrage tot de kennis der ichthijologische 
fauna van Borneo. Zoetwaterwisschen van Pontianak en Bandjermasin. 
Natuurkinding Tijdschrift voor Nederlandisch Indie, 9: 415-430.

Some time ago, I found a website with old scientific literature on 
fishes, but I cannot find it anymore...

Thank you in advance.

Best,
Gianluca Polgar

-- 
Gianluca Polgar Ph.D.
Research Fellow
Department of Biology
Faculty of Science
University of Brunei Darussalam
Jalan Tungku Link, BE 1410
Gadong, Brunei Darussalam

O___!||||__/////__
{__)_\

More information about the Taxacom mailing list