[Taxacom] Jardin botanique national de Belgique --> Jardin Botanique Meise

Richard Hardwick rch at skynet.be
Fri Dec 20 01:05:21 CST 2013


Joseph Kirkbride wrote

***
MUSA Le journal ?lectronique du Jardin botanique national de Belgique no 
36, hiver 2013
* Le Jardin botanique transf?r? ? la Flandre
A partir du 1er janvier 2014, le Jardin botanique sera transf?r? du
F?d?ral aux Communaut?s. Le Jardin botanique sera alors une Agence
autonome externe flamande. Le Jardin a d?j? v?cu par le pass? une

***
Just in the interests of linguistic equality...

Plantentuin Meise wordt overgedragen

Vanaf één januari 2014 zal de Plantentuin overgedragen worden van
het federale niveau van ons land naar het niveau van de
Gemeenschappen. De Plantentuin wordt dan een extern verzelfstandigd
agentschap onder Vlaanderen. De Plantentuin heeft al heel wat
watertjes doorzwommen. Onze instelling zag het licht in 1796 als de
“Jardin botanique de Bruxelles”, in 1826 werden we de “Koninklijke
maatschappij voor Kruid, Bloem en Boom Kweekerij der Nederlanden”,
in 1870 kregen we de naam “Rijksplantentuin” en in 1967 werden we
omgedoopt tot “Nationale Plantentuin van België”, vanaf 2014 heten we
“Plantentuin Meise”. Het Domein met de daarin aanwezige structuren
worden overgedragen aan Vlaanderen, net als het Nederlandstalig
personeel. Het Franstalig personeel wordt overgedragen aan de Franse
Gemeenschap maar blijft werken in de Plantentuin. De collecties,
herbarium, levende planten en bibliotheek, worden door de federale
overheid in bruikleen gegeven aan Vlaanderen. Een wetenschappelijke
raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Franstalige en
Vlaamse universiteiten en medewerkers van de Plantentuin waakt over
de wetenschappelijke werking van de Plantentuin. Een Raad van
Bestuur, begeleidt de Plantentuin. De missie van de Plantentuin
blijft dezelfde : “Het Plantenrijk ontdekken, onderzoeken en
beschermen en met deze kennis samen bouwen aan een duurzame toekomst.”

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/VISITORINFO/VISITORINFONL/MUSA/musa_2013_4.html

Richard H
Brussel/Bruxelles/Brussels
More information about the Taxacom mailing list