[Taxacom] Systematics of Beetles - summer course in Prague

Jan Růžička ruzickajan at fzp.czu.cz
Tue Feb 11 04:18:42 CST 2014


Dear all,

I would like to announce a summer course "Systematics of Beetles", held
in Prague in July 6-19, 2014. Lecturers are Richard Leschen and Hermes
Escalona. Deadline for applications is April 1, 2014.

More info, with flyer and application form is on
http://fle.czu.cz/~ruzickajan/systematics_of_beetles/ .
Sorry for eventual cross-posting

Sincerely, Jan Ruzicka

-- 
Jan Ruzicka
Department of Ecology
Faculty of Environmental Sciences
Czech University of Life Sciences Prague
CZ-165 21 Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
e-mail: ruzickajan at fzp.czu.cz 
www: <fle.czu.cz/~ruzickajan/index.html>
--------------

Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy.

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.
More information about the Taxacom mailing list