[Taxacom] Job offer: CETAF Technical Assistant

Stichting NLBIF nlbif at naturalis.nl
Tue Apr 2 11:54:31 CDT 2019


Job offer: CETAF Technical Assistant

https://cetaf.org/about-us/working-cetaf
---

Dr. Niels Raes
        Mil de Reus
NLBIF nodemanager a.i.
NLBIF secretariaat
ORCID: 0000-0002-4329-4892 <http://orcid.org/0000-0002-4329-4892>
                     T 071 751 936
Twitter: @NLBIF
      www.nlbif.nl
T 071 751 9136
M 06 4578 2356


More information about the Taxacom mailing list